Regulamin aukcji 2018 Nowy Sącz

Regulamin licytacji internetowej przedmiotów wystawionych na aukcję w Miasteczku Galicyjskim, 14 kwietnia 2018 (27 przedmiotów, od 01-tomek_aukcja-2018_ns do 27-tomek_aukcja-2018_ns)

  1. Warunkiem przystąpienia do licytacji na stronie krzysiekpomaga.org jest poprawne wypełnienie formularza. Każdy przedmiot jest licytowany oddzielnie, można licytować dowolną liczbę przedmiotów.
  2. Licytacja, o której mowa w p. 1, zaczyna się 22 marca 2018 o godzinie 16:00, a kończy się 13 kwietnia 2018 o godzinie 20:00. Osoby, które zaoferują najwyższą cenę, otrzymają drogą mailową informację o wygraniu pierwszego etapu (patrz p. 3 Regulaminu).
  3. Licytacja jest kontynuowana (drugi etap) 14 kwietnia 2018 podczas koncertu/aukcji w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, przy ul. Lwowskiej 226, początek o godz. 17:00.
  4. Sposób kontynuacji licytacji jest następujący: cena uzyskana podczas licytacji przez stronę krzysiekpomaga.org plus 100 zł stanowi cenę wywoławczą licytacji w Miasteczku Galicyjskim. O ile licytacja w Miasteczku Galicyjskim nie uzyska tak rozumianej ceny wywoławczej, wówczas prawo do nabycia przedmiotu pozostaje przy osobie, która wygrała licytację przez stronę krzysiekpomaga.org.
  5. Przekazanie przedmiotów nastąpi:
    a) dla osób, które wygrają licytację w Miasteczku Galicyjskim, bezpośrednio po zakończeniu licytacji 14 kwietnia 2018, po wpłaceniu gotówki na miejscu lub po wypełnieniu formularza z podaniem swoich danych – płatność w ciągu 14 dni;
    b) dla pozostałych, w formie uprzednio uzgodnionej (przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska, odbiór osobisty), za przesyłkę pobierana jest opłata ustalona przez operatora, która zostanie doliczona do ceny przedmiotu.