Rodzinne Zawody Narciarskie 2 lutego 2019

Formularz zgłoszeniowy

Imię:

Nazwisko:

Rok urodzenia

Email:

--------------------------------------------------------

Klasyfikacja rodzinna:
Minimum 3 osoby w tym rodzic lub babcia/dziadek.

Forma płatości:

--------------------------------------------------------

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, Stowarzyszenie „Krzysiek Pomaga Pomagać” z siedzibą w Ściejowicach, Ściejowice 176, Liszki 32-060, KRS 0000499667, moich danych osobowych na cele prowadzonej poprzez Stowarzyszenie działalności statutowej w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności charytatywnej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestracja na zawody:

 – elektroniczna (krzysiekpomaga.org) do 30 stycznia,  do godz. 18:00
 – mailowa (biuro@mozn.pl) do 31 stycznia, do godz. 20:00
 – w biurze zawodów 2 lutego, w godzinach 8:30-10:00

Opłata startowa:

 – 40 zł lub więcej.

Zawody odbędą się w następujących kategoriach wiekowych, w podziale na płci:

SENIORZY rocznik – 1978 i starsi
OPEN rocznik 1979-1999
MŁODZIEŻ 3 – rocznik 2000-2002
MŁODZIEŻ 2 – rocznik 2003-2005
MŁODZIEŻ 1 – rocznik 2006-2007
DZIECI 3 – rocznik 2008-2009
DZIECI 2 – rocznik 2010-2011
DZIECI 1 – rocznik 2012 i młodsi

Klasyfikacja:

Klasyfikacja indywidualna zostanie ustalona na podstawie czasów przejazdów
w poszczególnych grupach wiekowych.
Klasyfikacja rodzinna – na podstawie sumy czasów przejazdów 3 osób
(w tym mama/tata lub babcia/dziadek).