16 lutego 2016

Pozycja 25. w katalogu to ceramika unikatowa Antoniny Robotyckiej – dar artystki. Antonina Robotycka jest autorką oryginalnych glinianych form użytkowych,  często inspirowanych przyrodą.

25-aukcja-2016

fot. Paweł Ulatowski

 

Pozycja 26. to gwasz Krzysztofa Sławomira Króla “Rovinij” – dar artysty. Krzysztof S. Król uprawia rysunek i malarstwo, miał kilkanaście wystaw indywidualnych.

26-aukcja-2016

fot. Paweł Ulatowski

 

Pozycja 27. to ikona podróżna Dominika Chmielewskiego “Chrystus Pantokrator” i “Matka Boska Hodegetria” – dar artysty. Dominik Chmielewski jest twórcą znanej pracowni ikon i witraży w Nowym Sączu.

27-aukcja-2016

fot. Paweł Ulatowski