Rodzinne Zawody Narciarskie

Zawody rozpoczniemy się 6 marca o godzinie 10:00

Czekamy na was w biurze zawodów od 8:00, rejestracja i odbiór numerów startowych.

  Imię:

  Nazwisko:

  Płeć:

  Rok urodzenia

  Email:


  Klasyfikacja rodzinna:
  Minimum 3 osoby, w tym rodzic lub babcia/dziadek.

  Rodzina:

  Nazwa, dzięki której będziemy wiedzieć, że jesteście razem.

  Forma płatości:

  Dane do przelewu prześlemy na e-mail, zaraz po dokończeniu formularza.


  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, Stowarzyszenie „Krzysiek Pomaga Pomagać” z siedzibą w Ściejowicach 176, Liszki 32-060, KRS 0000499667, moich danych osobowych na cele prowadzonej poprzez Stowarzyszenie działalności statutowej w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności charytatywnej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.