Regulamin licytacji internetowej 2020

Regulamin licytacji internetowej przedmiotów wystawionych na aukcję podczas koncertu dla Łukasza Daty (32 przedmioty, od 01-lukasz_aukcja-2020 do 32-lukasz_aukcja-2020)

  1. Warunkiem przystąpienia do licytacji na stronie krzysiekpomaga.org jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego i zalogowanie się. Każdy przedmiot jest licytowany oddzielnie, można licytować dowolną liczbę przedmiotów.
  2. Licytacja, o której mowa w p. 1, zaczyna się 3 marca 2020 o godz. 20:00, a kończy 15 maja 2020 o godz. 20:00. Termin zakończenia może zostać przesunięty, w zależności od rozwoju epidemii koronawirusa.
  3. Licytacja jest kontynuowana nazajutrz podczas koncertu dla Łukasza Daty.
  4. Ze względu na epidemię koronawirusa zostanie przedłużony termin wykorzystania niektórych przedmiotów aukcyjnych (jak pobyt w pensjonacie, kurs narciarski itp.). Szczegółowe informacje zostaną podane po ustaniu epidemii. 
  5. Sposób kontynuacji licytacji jest następujący: cena uzyskana podczas licytacji przez stronę krzysiekpomaga.org plus 100 zł stanowi cenę wywoławczą licytacji podczas koncertu dla Łukasza Daty. O ile licytacja podczas koncertu nie uzyska tak rozumianej ceny wywoławczej, wówczas prawo do nabycia przedmiotu pozostaje przy osobie, która wygrała licytację przez stronę krzysiekpomaga.org
  6. Przekazanie przedmiotów nastąpi: a) dla osób, które wygrają licytację podczas  koncertu, bezpośrednio po zakończeniu koncertu, po wpłaceniu gotówki na miejscu lub po wypełnieniu formularza z podaniem swoich danych – płatność w ciągu 14 dni; b) dla pozostałych, w formie uprzednio uzgodnionej (przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska, odbiór osobisty), za przesyłkę pobierana jest opłata ustalona przez operatora, która zostanie doliczona do ceny przedmiotu.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, Stowarzyszenie „Krzysiek Pomaga Pomagać” z siedzibą w Ściejowicach, Ściejowice 176, Liszki 32-060, KRS 0000499667, moich danych osobowych na cele prowadzonej poprzez Stowarzyszenie działalności statutowej w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności charytatywnej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.