Regulamin licytacji internetowej przedmiotów wystawionych na aukcję podczas koncertu dla Łukasza Daty (31 przedmioty, od 01 do 31 opublikowane stronie internetowej https://krzysiekpomaga.org/aukcja-2021/)

  1. Warunkiem przystąpienia do licytacji na stronie krzysiekpomaga.org jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego i zalogowanie się. Każdy przedmiot jest licytowany oddzielnie, można licytować dowolną liczbę przedmiotów.
  2. Licytacja, o której mowa w p. 1, zaczyna się 28 maja 2021 o godz. 20:00, a kończy 10 czerwca 2021 o godz. 20:00. 
  3. Licytacja jest kontynuowana nazajutrz podczas koncertu dla Łukasza Daty w Dworku Białoprądnickim.
  4. Sposób kontynuacji licytacji jest następujący: cena uzyskana podczas licytacji przez stronę krzysiekpomaga.org plus 100 zł stanowi cenę wywoławczą licytacji podczas koncertu dla Łukasza Daty. O ile licytacja podczas koncertu nie uzyska tak rozumianej ceny wywoławczej, wówczas prawo do nabycia przedmiotu pozostaje przy osobie, która wygrała licytację przez stronę krzysiekpomaga.org
  5. Przekazanie przedmiotów nastąpi: a) dla osób, które wygrają licytację podczas  koncertu, bezpośrednio po zakończeniu koncertu, po wpłaceniu gotówki na miejscu lub po wypełnieniu formularza z podaniem swoich danych – płatność w ciągu 14 dni; b) dla pozostałych, w formie uprzednio uzgodnionej (przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska, odbiór osobisty), za przesyłkę pobierana jest opłata ustalona przez operatora, która zostanie doliczona do ceny przedmiotu.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, Stowarzyszenie „Krzysiek Pomaga Pomagać” z siedzibą w Ściejowicach, Ściejowice 176, Liszki 32-060, KRS 0000499667, moich danych osobowych na cele prowadzonej poprzez Stowarzyszenie działalności statutowej w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności charytatywnej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych..