Regulamin licytacji internetowej 2019

Regulamin licytacji internetowej przedmiotów wystawionych na aukcję w Pracowni Pod Baranami w Krakowie 16 lutego 2019 (32 przedmioty, od 01-kacper_aukcja-2019 do 32-kacper_aukcja-2019)

  1. Warunkiem przystąpienia do licytacji na stronie krzysiekpomaga.org jest poprawne wypełnienie formularza. Każdy przedmiot jest licytowany oddzielnie, można licytować dowolną liczbę przedmiotów.
  2. Licytacja, o której mowa w p. 1, zaczyna się 31 stycznia 2019 o godz. 20:00, a kończy 15 lutego 2019 o godz. 20:00.
  3. Licytacja jest kontynuowana 16 lutego 2019 podczas koncertu/aukcji w Pracowni Pod Baranami, w Krakowie, Rynek Główny 27, początek o godz. 17:00.
  4. Sposób kontynuacji licytacji jest następujący: cena uzyskana podczas licytacji przez stronę krzysiekpomaga.org plus 100 zł stanowi cenę wywoławczą licytacji w hotelu Qubus. O ile licytacja w Pracowni Pod Baranami nie uzyska tak rozumianej ceny wywoławczej, wówczas prawo do nabycia przedmiotu pozostaje przy osobie, która wygrała licytację przez stronę krzysiekpomaga.org.
  5. Przekazanie przedmiotów nastąpi: a) dla osób, które wygrają licytację w Pracowni Pod Baranami, bezpośrednio po zakończeniu licytacji 16 lutego 2019, po wpłaceniu gotówki na miejscu lub po wypełnieniu formularza z podaniem swoich danych – płatność w ciągu 14 dni; b) dla pozostałych, w formie uprzednio uzgodnionej (przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska, odbiór osobisty), za przesyłkę pobierana jest opłata ustalona przez operatora, która zostanie doliczona do ceny przedmiotu.
    Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, Stowarzyszenie „Krzysiek Pomaga Pomagać” z siedzibą w Ściejowicach, Ściejowice 176, Liszki 32-060, KRS 0000499667, moich danych osobowych na cele prowadzonej poprzez Stowarzyszenie działalności statutowej w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności charytatywnej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.