Regulamin „Kolarskiego challenge’u dla Łukasza”

  1. Organizatorem „Kolarskiego challenge’u dla Łukasza” jest Stowarzyszenie „Krzysiek Pomaga Pomagać”.
  2. Celem imprezy jest uwrażliwienie na sytuację Łukasza Daty, podopiecznego Stowarzyszenia w edycji 2020 – 2021.
  3. Impreza odbędzie się 11 września 2021, w godzinach od 8:00 do 16:00.
  4. Uczestnicy są proszeni o wpłatę kwoty 100 PLN na rzecz leczenia i rehabilitacji Łukasza Daty, na konto Stowarzyszenia, tytuł przelewu: „Darowizna dla Łukasza – challenge”. Zbiórka pieniędzy ma charakter dobrowolny.
  5. Formą imprezy jest jednokrotny lub wielokrotny podjazd na rowerze z miejscowości Tatranska Polianka do hotelu górskiego Sliezsky Dom, położonego nad brzegiem jeziora Vielike Pleso. 
  6. Organizatorzy apelują do uczestników challenge’u rowerowego o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zjazdu, zwłaszcza na zakrętach i na nierównej nawierzchni.
  7. Organizatorzy apelują do uczestników challenge’u o używanie sztywnych kasków.
  8. Uczestnicy  dbają o własne bezpieczeństwo we własnym zakresie. Organizatorzy nie ponoszą prawnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników.

Stowarzyszenie „Krzysiek Pomaga Pomagać” z siedzibą w Ściejowicach, Ściejowice 176, Liszki 32-060, KRS 0000499667, będzie przetwarzało dane wprowadzone podczas rejestracji przez użytkownika w celu prowadzonych poprzez Stowarzyszenie działalności statutowych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności charytatywnej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.