Regulamin licytacji przedmiotów od 01-2017 do 10-2017

  1. Warunkiem przystąpienia do licytacji na stronie krzysiekpomaga.org jest poprawne wypełnienie formularza. Każdy przedmiot jest licytowany oddzielnie, można licytować dowolną liczbę przedmiotów.
  2. Licytacja, o której mowa w p. 1, zaczyna się 10 lutego 2017 o godzinie 16:00, a kończy się 10 marca 2017 o godzinie 20:00.
  3. Przekazanie przedmiotów z licytacji odbywa się po uprzednim wpłaceniu na rachunek Stowarzyszenia zadeklarowanej ceny, z dopiskiem: darowizna na rzecz Szymona.
  4. Przekazanie przedmiotów nastąpi w formie uprzednio uzgodnionej (przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska, odbiór osobisty). Za przesyłkę pobierana jest opłata ustalona przez operatora, która zostanie doliczona do ceny przedmiotu.

Regulamin licytacji przedmiotów od 01-klas-2017 do 35-klas-2017

  1. Warunkiem przystąpienia do licytacji na stronie krzysiekpomaga.org jest poprawne wypełnienie formularza. Każdy przedmiot jest licytowany oddzielnie, można licytować dowolną liczbę przedmiotów.
  2. Licytacja, o której mowa w p. 1, zaczyna się 13 lutego 2017 o godzinie 16:00, a kończy się 24 lutego 2017 o godzinie 20:00.
  3. Licytacja jest kontynuowana 25 lutego 2017 podczas koncertu/ aukcji w hotelu Qubus w Krakowie, przy ul. Nadwiślańskiej 6, początek o godz. 17:00.
  4. Sposób kontynuacji licytacji jest następujący: cena uzyskana podczas licytacji przez stronę krzysiekpomaga.org plus 100 zł stanowi cenę wywoławczą licytacji w hotelu Qubus. O ile licytacja w hotelu Qubus nie uzyska tak rozumianej ceny wywoławczej, wówczas prawo do nabycia przedmiotu pozostaje przy osobie, która wygrała licytację przez stronę krzysiekpomaga.org.
  5. Przekazanie przedmiotów nastąpi: a) dla osób, które wygrają licytację w hotelu Qubus, bezpośrednio po zakończeniu licytacji 25 lutego 2017, po wpłaceniu gotówki na miejscu lub po wypełnieniu formularza z podaniem swoich danych – płatność w ciągu 14 dni; b) dla pozostałych, w sposób w formie uprzednio uzgodnionej (przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska, odbiór osobisty), za przesyłkę pobierana jest opłata ustalona przez operatora, która zostanie doliczona do ceny przedmiotu.