Regulamin newsletter:

  1. Newsletter jest wysyłany cyklicznie i bezterminowo za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na adres Odbiorcy i zawiera aktualne informacje na temat działalności Stowarzyszenia oraz materiały promocyjne zachęcające do współpracy ze Stowarzyszeniem.
  2. Każdy korzystający z usługi Newslettera jest jej Odbiorcą i decydując się na korzystanie z usługi potwierdza zapoznanie się z regulaminem i godzi na stosowanie się do jego postanowień.
  3. Zapisanie się na usługę korzystania z Newslettera jest dobrowolne. Następuje ono poprzez dokonanie rejestracji adresu e-mail na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem krzysiekpomaga.org, po kliknięciu przycisku potwierdzenia i akceptacji linku aktywacyjnego, wysłanego na podany przez Odbiorcę adres e-mail.
  4. Link aktywacyjny będzie ważny przez 10 dni. Po upływie tego czasu bez akceptacji linka, aby korzystać z Newslettera, konieczna jest ponowna rejestracja na stronie internetowej.
  5. Aby korzystać z Newslettera obowiązkowe jest podanie adresu e-mail. W celu otrzymywania Newslettera potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz aktywny adres e-mail.
  6. Dany adres poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko raz. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po uprzedniej rezygnacji z usługi.
  7. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie i następuje poprzez kliknięcie linku umieszczanego pod każdą wiadomością wysłaną w ramach Newslettera.