Rodzinne Zawody Narciarskie 1 marca 2020

Formularz zgłoszeniowy

  Imię:

  Nazwisko:

  Rok urodzenia

  Email:

  --------------------------------------------------------

  Klasyfikacja rodzinna:
  Minimum 3 osoby w tym rodzic lub babcia/dziadek.

  Forma płatości:

  --------------------------------------------------------

  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, Stowarzyszenie „Krzysiek Pomaga Pomagać” z siedzibą w Ściejowicach, Ściejowice 176, Liszki 32-060, KRS 0000499667, moich danych osobowych na cele prowadzonej poprzez Stowarzyszenie działalności statutowej w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności charytatywnej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Rejestracja na zawody:

   – elektroniczna (krzysiekpomaga.org) do 28 lutego,  do godz. 18:00
   – mailowa (biuro@mozn.pl) do 28 lutego, do godz. 18:00
   – w biurze zawodów 1 marca, w godzinach 8:30-10:45

  Opłata startowa:

   – 40 zł lub więcej.

  Zawody odbędą się w następujących kategoriach wiekowych, w podziale na płci:

  SENIORZY rocznik – 1977 i starsi
  OPEN rocznik 1978-2000
  MŁODZIEŻ 3 – rocznik 2001-2003
  MŁODZIEŻ 2 – rocznik 2004-2006
  MŁODZIEŻ 1 – rocznik 2007-2008
  DZIECI 3 – rocznik 2009-2010
  DZIECI 2 – rocznik 2011-2012
  DZIECI 1 – rocznik 2013 i młodsi

  Klasyfikacja:

  Klasyfikacja indywidualna zostanie ustalona na podstawie czasów przejazdów
  w poszczególnych grupach wiekowych.
  Klasyfikacja rodzinna – na podstawie sumy czasów przejazdów 3 osób
  (w tym mama/tata lub babcia/dziadek).

  Klasyfikacja na najbardziej wymyślny strój (wszystkie grupy wiekowe razem).