23 marca 2020

RZEŹBA LUDOWA

Święty Piotr i Ołtarzyk, 2018, rzeźby Bogumiły Bacławskiej ze wsi Czarnia w gminie Kadzidło, drewno lipowe

+ bonus: zestaw wycinanek kurpiowskich z albumemWycinanka Polska

 

– dar pana Dariusza Łukaszewskiego, wójta Gminy Kadzidło.