3 marca 2020

MIEDZIORYT

Władysław Zakrzewski, Ołtarz Wita Stwosza,  lata 30. XX w., miedzioryt, 23,5 x 17 cm 

– dar Krzysztofa Leonowicza, współzałożyciela Klubu „Yeti”.