29 maja 2021

14. OBRAZ

Beata Zuba, Dwie kobiety na wietrze. Zanzibar, 2020,
technika własna na kartonie, 38 x 28 cm + bonus: katalog
wystawy artystki w NCK z tekstem Krystyny Czerni

– dar artystki, p. Beaty Zuby (malarki, absolwentki krakowskiej
ASP i narciarki, związanej z Klubem „Yeti”).