29 maja 2021

19. OBRAZ

Małgorzata Czernek, Matka Boska Zielna, 2018, technika
własna na kartonie, 40 x 25 cm

– dar p. Bogusława Sonika, posła na Sejm RP.