29 maja 2021

21. RYSUNEK

Andrzej Zaręba, Parowóz, 2018, tusz na papierze, 20,7 x
14,5 cm, + bonus: numer czasopisma „New Eastern Europe”
poświęcony I Wojnie Światowej z rozmową autora
z prof. UJ Andrzejem Chwalbą na temat znaczenia 1918
roku w historii Europy

– dar artysty. Andrzej Zaręba był rysownikiem „Gazety
Wyborczej”, jest znanym ilustratorem, a także znawcą
i miłośnikiem historii C-K Austrii, kończy doktorat z historii
militarnej na Akademii Ignatianum w Krakowie.