23 marca 2020

RYSUNEK

Andrzej Zaręba, Parowóz, 2018, tusz na papierze, 20,7 x 14,5 cm, + bonus: numer czasopisma „New Eastern Europe” poświęcony I Wojnie Światowej z rozmową autora z prof. UJ Andrzejem Chwalbą na temat znaczenia 1918 roku w historii Europy

– dar artysty. Andrzej Zaręba był rysownikiem „Gazety Wyborczej”, jest znanym ilustratorem, a także znawcą  i miłośnikiem historii C-K Austrii, kończy doktorat z historii militarnej na Akademii Ignatianum w Krakowie.