29 maja 2021

27. WEEKEND W WIŚLE

Weekend w 2-osobowym apartamencie w pensjonacie
Janiny i Jana Cieczków Pod Wodospadem, w terminie do
uzgodnienia

– dar pp. Janiny i Jana Cieczków,
właścicieli pensjonatu. Jan Cieczka, nasz długoletni
dobroczyńca, zmarł w styczniu ubiegłego roku.