29 maja 2021

6. RZEŹBA LUDOWA

Święty Piotr i Ołtarzyk, 2018, rzeźby Bogumiły Bacławskiej
ze wsi Czarnia w gminie Kadzidło, drewno lipowe
+ bonus: zestaw wycinanek kurpiowskich z albumem
Wycinanka Polska

– dar pana Dariusza Łukaszewskiego,
wójta Gminy Kadzidło.