Powrót do aktualności

15. Fotografia: Złoty deszcz

Julia Koch, Złoty deszcz, 2021, fotografia
barwna, druk na papierze Solution Ceramic
Fibre, 37 × 47 cm.

Dar autorki i naszej tegorocznej beneficjentki
Julii Koch, której pasją jest fotografia przyrody

Powrót do aktualności

Wesprzyj Julię

Wpłacam