29 maja 2021

20. GRAFIKA

Bettina Bereś, Makatka: Nie musisz się zmieniać, myszko,
2019, linoryt, 50 x 70 cm + bonus: katalogi artystki

– dar autorki, p. Bettiny Bereś, znanej malarki, hafciarki
i performerki.