Powrót do aktualności

18. Voucher coaching, psychoterapia

Psychoterapia lub coaching

Coaching (indywidualny lub dla grupy) z Jarosławem Ligęzą, albo terapia (indywidualna lub  dla grupy) z Katarzyną Sajboth-Data

– dar pani Katarzyny Sajboth-Daty i pana Jarosława Ligęzy

Powrót do aktualności

Wesprzyj Julię

Wpłacam